Skip to main content

Het gebruik van Engelse termen zoals “batch picking” en “wave picking” is wijdverspreid, zelfs in niet-Engelstalige bedrijven. Voordat we verder gaan, moeten we echter het belang van picking benadrukken. Picking is een kritisch en essentieel proces in magazijnen en distributiecentra. Het omvat het verzamelen van artikelen voor elke bestelling uit de schappen, het verpakken ervan en het gereedmaken voor verzending in dozen of pallets. Picking beïnvloedt de snelheid en efficiëntie waarmee artikelen aan klanten worden geleverd. Daarom kan een efficiënt pickingproces een bedrijf helpen om niet alleen de productiviteit te verbeteren en kosten te verlagen, maar ook de klanttevredenheid te verbeteren.

Orderpicking is even belangrijk voor e-commercebedrijven als voor traditionele bedrijven. Slecht orderpicken kan leiden tot vertragingen in de levering en verzoeken om terugbetaling, wat de reputatie en financiën van het bedrijf kan schaden.

Voordat we verder gaan: woordenlijst

Hieronder vind je de lijst met uitwisselbare termen die in dit blogartikel worden gebruikt.

Picking: orderpicken – orderverzamelen

Batch picking: batchpicking – groepspicking – massaverzameling

Batch: lot

Picker: orderverzamelaar – operator – magazijnmedewerker – picker

Pick to Cart: Verzamelen naar kar

Pick to Box: Verzamelen naar doos

PDA (Personal Digital Assistant): een klein apparaat dat de functionaliteit van een persoonlijke computer en een mobiele telefoon combineert.

Er zijn verschillende orderverzamelmethode, elk optimaal in een specifieke context en gericht op specifieke zakelijke behoeften. In dit blogbericht zullen we ons concentreren op de batch picking-methode.

Definitie Batch Picking

Batch picking houdt in dat meerdere bestellingen worden gegroepeerd in één batch om ze gelijktijdig voor te bereiden. Dit systeem wordt toegepast in de initiële fase van orderpicking. Het sleutelpunt van batch picking is de pickinglijst die van tevoren moet worden opgesteld. Deze lijst moet artikelen met dezelfde referentie bevatten, maar afkomstig zijn van verschillende bestellingen. De orderpicker verzamelt alle artikelen die per bestelling worden verdeeld in het vulstation.

Om de batch picking methode beter te begrijpen, laten we aannemen dat je met een groep vrienden naar een supermarkt bent gegaan en dat jullie allemaal frisdrank willen kopen. Sommigen van jullie willen ook koekjes en chocolade kopen. In de traditionele voorbereidingsmethode gaat elke vriend door de supermarkt om zijn artikelen te pakken,dit zorgt voor verkeer in de gangpaden en kost meer tijd. Als we batch picking in deze situatie toepassen, zal één persoon verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verdelen van frisdrank, chocolade en koekjes.

Types van batch picking

Er zijn verschillende toepassingsvormen van batch picking, terwijl het basisprincipe behouden blijft.

De conventionele methode:

Dit is de eenvoudigste methode van batch picking. De picker verzamelt eenvoudigweg alle producten die vermeld staan op de picklijst in één batch. Het consolideren, verpakken en verzenden wordt vervolgens uitgevoerd als onderdeel van andere processen. Daarom richt de conventionele methode zich alleen op het verzamelen van de items op hun locatie en het sturen ervan naar de consolidatieafdeling.

Het proces verloopt als volgt:

1- Verzamel alle producten die vermeld staan op de picklijst op de opslaglocaties.

2- Verplaats alle verzamelde producten naar het distributiegebied.

3- Verdeel de hoeveelheden voor elke verkooporder in het distributiegebied.

4- Laad de orders in vrachtwagens voor verzending.

De Pick to Cart-methode:

Bij deze vorm van batch picking is de picker verantwoordelijk voor het verzamelen en consolideren van bestellingen tegelijkertijd. De operator heeft een kar met lades of dozen, waarvan elk overeenkomt met een specifieke bestelling. De picker haalt de items van de schappen en plaatst ze rechtstreeks in de lades van de bestellingen die dat product bevatten.

Bijvoorbeeld, de operator haalt 12 eenheden van product X ,in de conventionele methode worden al deze eenheden in één kar geplaatst en vervolgens verdeeld in het distributiegebied. Voor Pick to Cart worden echter 4 eenheden in lade 2 geplaatst, wat overeenkomt met bestelling B, 6 eenheden in lade 5 voor bestelling E, en 4 eenheden worden in lade 6 geplaatst voor bestelling F. Op deze manier zijn de items al verdeeld zodra de picker klaar is met verzamelen.

De Pick to Box-methode:

Deze methode is een uitbreiding van de Pick to Cart-methode. In plaats van de goederen in lades te verzamelen en deze vervolgens over te brengen naar de uiteindelijke pakketten, plaatst de Pick to Box-methode de verzamelde items direct in de pakketten. De karren hebben dus open verpakkingen in plaats van lades. Het principe is hetzelfde als bij pick to cart. Het enige verschil is dat na het picken alleen nog de verzending resteert. Deze laatste methode omvat de consolidatie- en verpakkingsprocessen.

Hoewel deze methode misschien wel het meest optimaal lijkt, vereist het een gedetailleerde planning om de pakketgrootte voor elke bestelling te bepalen en hoeveel van deze pakketten tijdens dezelfde route kunnen worden gerealiseerd.

Hoe kan het “batch picking” proces semi-geautomatiseerd worden?

In het technologische tijdperk waarin we leven, zijn er verschillende IT-oplossingen om verschillende processen in bedrijven te automatiseren. Digitalisering biedt ongetwijfeld gemak voor werknemers en besluitvormers in magazijnen. Het is onmogelijk om hier de werking van alle ERP’s of WMS’en te beschrijven. We zullen echter een geval van automatisering uitleggen dat de flexibiliteit en vrijheid van besluitvormers behoudt.

Er zullen drie rollen in het magazijn worden genoemd in deze stappen:

 • De magazijnmanager of magazijnverantwoordelijke: verantwoordelijk voor het bewaken van de voorraadniveaus, het controleren van de voorbereidingen en het plannen van leveringen.
 • De batchpicker: de magazijnmedewerker belast met het verzamelen van de gegroepeerde bestellingen.
 • De batchverdeler: de magazijnmedewerker belast met het verdelen van de verzamelde artikelen in bulk over de bestellingen.

Het semi-geautomatiseerde batch picking-proces:

 1. De voorraadmanager raadpleegt de lijst met zijn bestellingen op zijn ERP/WMS desktopsysteem.
 2. De voorraadmanager wijst bestellingen met dezelfde leverdatum toe aan dezelfde batch (een batch is de groep bestellingen die tegelijkertijd worden voorbereid en elke batch heeft een unieke referentie).
 3. De voorraadmanager wijst andere bestellingen toe aan individuele orderpicking of een andere pickingmethode.
 4. De batchpicker raadpleegt de bestaande batch en de pickinglijst via zijn PDA.
 5. Het systeem genereert de optimale route om de batchpicker naar zijn route te leiden.
 6. De batchpicker scant de verzamelde artikelen en plaatst ze op een pallet.
 7. Zodra de pallet vol is, lost de batchpicker deze in het sorteergebied voor bestellingen.
 8. De batchverdeler raadpleegt de verzamelde producten op zijn PDA en verdeelt ze over de karren (elke kar heeft een referentie die is gekoppeld aan een bestelling).
 9. Tegelijkertijd blijft de batchpicker alle artikelen op de pickinglijst verzamelen en ze in het sorteergebied lossen, terwijl de batchverdeler doorgaat met het verdelen van de artikelen per bestelling in de karren.
 10. Nadat het picken en verdelen is voltooid, gaan de karren door de kwaliteitscontrole, vervolgens naar de verpakkingszone waar ze op pallets of in pakketten worden geplaatst, en tenslotte worden ze in vrachtwagens geladen voor verzending.

In het geval van HORECA-distributeurs geven ze er vaak de voorkeur aan dat goederen worden geleverd in rolcontainers om kwetsbare producten te beschermen en tijd te besparen bij het uitpakken van pallets.

Toepassingsgeval

Om de batch picking-methode toe te passen, moet uw magazijn goed georganiseerd zijn om het werk en de verplaatsing van de operators in de gangpaden te vergemakkelijken. Het labelen van artikelen en locaties is een noodzakelijke voorwaarde voor elke vorm van efficiënte picking. Anders zullen magazijnmedewerkers moeite hebben om de juiste artikelen te vinden en tijd verspillen met heen en weer lopen.


De batch picking-methode is met name geschikt voor magazijnen die regelmatig orders verwerken. Om preciezer te zijn, is batch picking het meest efficiënt wanneer het wordt toegepast op bestellingen die binnen dezelfde tijdsperiode moeten worden voorbereid. Om dit te bereiken, moeten de pickers van tevoren op de hoogte zijn van de leverdata van de bestellingen, zodat ze bestellingen met dezelfde data kunnen groeperen.

De efficiëntie van het batch picking-systeem neemt aanzienlijk toe als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De artikelen zijn gemakkelijk te hanteren: om ervoor te zorgen dat de operator de producten kan verzamelen, ze in dezelfde kar kan plaatsen en zijn route kan volgen, moeten het gewicht en volume van de producten redelijk zijn.
 • Ontvangen bestellingen bevatten vaak gemeenschappelijke artikelen: hoe meer bestellingen vergelijkbare producten bevatten, hoe efficiënter batch picking is, omdat het tijd bespaart bij het verzamelen.

Voordelen van batch picking

Wanneer het correct wordt ingesteld, biedt batch picking vele voordelen voor operators, bedrijfseigenaren en klanten.

 • Optimalisatie van doorlooptijden: in plaats van bestellingen achtereenvolgens voor te bereiden, maakt batch picking het mogelijk om meerdere bestellingen tegelijk voor te bereiden en tijd te besparen.
 • Vermindering van de afgelegde afstanden door operators: batch picking optimaliseert de routes van de pickers en minimaliseert het verkeer van operators in de gangpaden.
 • Vermindering van het aantal actieve magazijnmedewerkers: doordat bestellingen sneller en met minder inspanning kunnen worden voorbereid, kunnen bedrijven het aantal verwerkte bestellingen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen met hetzelfde aantal werknemers.
 • Verhoging van de orderverzendingcapaciteit: de bovengenoemde voordelen resulteren in kortere doorlooptijden, waardoor de resterende tijd en middelen kunnen worden gebruikt om meer bestellingen voor te bereiden.

Batch picking optimaliseert uw pickingprocessen en het efficiënte gebruik van uw middelen, wat de productiviteit, winstgevendheid en logistieke concurrentiekracht van het magazijn vergroot.

Automatiseer uw pickprocessen

We kunnen concluderen dat het batch picking-systeem ideaal is voor:

 • E-commercebedrijven, omdat het aan de meeste genoemde voorwaarden voldoet.
 • HORECA-distributeurs (Hotels, Restaurants en Catering) omdat ze regelmatig voedingsmiddelen en apparatuur leveren aan restaurants, cafés, bars, hotels en cateraars. Hun bestellingen zijn uniform omdat ze vergelijkbare producten bevatten en van tevoren gepland zijn.

Om een keuze te maken tussen de drie vormen van batch picking, maakt de conventionele methode het mogelijk om meer artikelen in minder tijd te verzamelen, omdat ze willekeurig op de pallet worden geplaatst tijdens het verzamelen. Wat betreft de methoden Pick to Cart en Pick to Box, deze zijn meer geschikt voor bedrijven die kleine artikelen zoals sieraden verkopen.

Magazijnen die hun pickingsysteem optimaliseren, kunnen hun winstgevendheid verbeteren, kosten verlagen en de tevredenheid van hun klanten vergroten.

We zullen in toekomstige artikelen andere vormen van picking presenteren om uw keuzemogelijkheden uit te breiden.

Voor bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van batch picking, kan batch picking worden geautomatiseerd om uw productiviteit en operationele efficiëntie te verhogen en uw doorlooptijden te verkorten.