Skip to main content

Privacybeleid

IBS Group neemt uw privacy serieus en respecteert de integriteit van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt als gebruiker van Monadem. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we de gegevens die we van u ontvangen op deze website zullen opslaan en gebruiken.

Reikwijdte van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die door onze klanten, leveranciers en derden worden verstrekt wanneer dit nodig is voor de ontwikkeling van ons bedrijf en die rechtmatig worden verwerkt door IBS Group.

Verzamelde informatie

We kunnen persoonlijke informatie over Monadem-gebruikers verzamelen. Deze informatie kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de berichten die u ons stuurt, bevatten. Deze informatie wordt door u verstrekt wanneer u een demo aanvraagt ​​of in de secties van deze site waar dit vereist is. Als u niet de nodige persoonlijke informatie verstrekt, zijn bepaalde diensten op de website mogelijk niet voor u beschikbaar. We verzamelen automatisch IP-adressen die IBS Group van alle internetgebruikers ontvangt, aangezien deze IP-adressen automatisch door hun browsers worden verzonden bij elk verzoek om toegang tot de website. Deze adressen kunnen door Monadem worden opgeslagen voor intern gebruik.

Doeleinden van de verwerking van uw gegevens

We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Reageer op uw vragen
  • Contact met u opnemen via e-mail
  • Breng onze producten en diensten op de markt
  • U commerciële berichten te sturen waarop u zich hebt geabonneerd of die u mogelijk interesseren
  • Voer enquêtes uit over onze producten en diensten om uw ervaring met Monadem te begrijpen en een betere klantenservice te bieden
  • Elk ander doel waarvoor u uw toestemming heeft gegeven

 

Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om:

  • Reageren op uw verzoeken en u voorzien van de vereiste informatie over onze producten en diensten
  • Reageer op uw verzoek om technische ondersteuning
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Beheer onze zakelijke relaties

Indien u ermee instemt advertenties per post en e-mail te ontvangen, bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt of uw recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefent.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke partners binnen de Europese Unie en andere landen wanneer dit strikt noodzakelijk is en uitsluitend om te reageren op uw informatieverzoeken en om onze zakelijke relaties met u te beheren, of als onderdeel van technische ondersteuning of informatiediensten.

Back-up en beveiliging van uw gegevens

Wij informeren u dat IBS Group redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen tegen misbruik, ongeoorloofde wijziging of verlies.

Jou rechten

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en deze te corrigeren als deze onjuist is. U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering wanneer dit niet langer nodig is, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht om de overdraagbaarheid ervan te vragen.

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar contact@monadem.com , vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs met uw handtekening en vermeldt u de referentie “Gegevensbescherming”.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Het privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. IBS Group kan haar privacybeleid bijwerken en elke nieuwe versie zal op deze site worden gepubliceerd.

Verantwoordelijk:

IBS Benelux BVBA
Adres: Molenheide 68, box 203, 2870 Breendonk, België
Telefoon: +3233150990
E-mail: privacy@monadem.com
This policy was last updated: February 2023.